Kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 7
93400 Taivalkoski
p. 040 350 9047

HUOM! LANKAPUHELINNUMEROT
EIVÄT OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ.

avoinna:
ma–to klo 9-14
ruokatauon ajan ja perjantaisin suljettu

Kirkolliset ilmoitukset »

Jumalanpalvelus ja muut tilaisuudet Taivalkosken kirkosta

Uskon, toivon ja rakkauden yhteisö

Taivalkosken seurakunnan logon suunnittelukilpailu
Kilpailun järjestäjä: Taivalkosken seurakunta
Kilpailuaika: 12.4.–14.5.2018
Osallistujat: logokilpailu on kaikille avoin
Palkinto: 300 €
Lisätietoa: tuomo.tormanen@evl.fi tai puh. 040 848 0986
 

Taivalkosken seurakunta järjestää suunnittelukilpailun seurakunnan uudesta logosta.
Voittajalogon suunnittelija palkitaan 300 euron suuruisella rahapalkinnolla. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto.
Kilpailun päätyttyä kriteerit täyttävät logoehdotukset esitellään nimettöminä. Seurakuntalaisille on mahdollisuus vaikuttaa uuden logon valintaan. Lopullisen päätöksen seurakunnan uudesta logosta tekee kirkkovaltuusto. Voittajalogo julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon tekniseen ja visuaaliseen kokonaisuuteen ja toimivuuteen, logon selkeyteen ja siihen, kuinka hyvin se ilmentää Taivalkosken seurakuntaa.

Logon vaatimukset
Kilpailutyön tulee täyttää seuraavat alla luetellut kriteerit. Vain kriteerit täyttävät työt otetaan kilpailussa huomioon.
Logon tulee olla:

  • Nykyaikainen, mutta aikaa kestävä
  • Taivalkosken seurakunnan identiteettiä ja luonnetta kuvaava
  • Seurakunnan arvojen mukainen
  • Värillinen
  • Käyttökelpoinen myös mustavalkoisena
  • Toimiva sekä pienessä että suuressa koossa
  • Toimiva sekä paino- että digikäytössä

Kilpailun säännöt
Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa henkilö.
Kilpailutyön on oltava kilpailijan itse tekemä originaalityö ja hänellä tulee työn kaikki oikeudet.
Osallistuja voi lähettää kilpailuun useamman työn.
Voittajatyön suunnittelija antaa työnsä Taivalkosken seurakunnan vapaaseen käyttöön, tekijänoikeus säilyy tekijällä.
Taivalkosken seurakunta pidättää oikeuden päättää, otetaanko voittajalogoa viralliseen käyttöön. Taivalkosken seurakunnalla on myös oikeus tehdä logoon muutoksia.
Voittajatyön suunnittelija sitoutuu siirtämään kaikki logon käyttöoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, yksinoikeudella Taivalkosken seurakunnalle kilpailun palkintoa vastaan.
Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Taivalkosken seurakunnalle.
Mikäli voittajalogo päätetään ottaa käyttöön, käyttöönotto tapahtuu asteittain voittajan julkaisemisen jälkeen materiaaleja uudistettaessa. Logoa tullaan käyttämään mm. (mutta ei rajoittuen) verkkoviestinnässä, mainoksissa, esittelymateriaaleissa ja painotuotteissa.
 

Kilpailutyön lähettäminen
Kilpailutyöt toimitetaan paperisena kirjekuoressa Taivalkosken seurakunnan kirkkoherranvirastoon (Kirkkotie 7). Jokainen kilpailutyö tulee toimittaa omassa kirjekuoressa. Kirjekuoreen tulee kirjoittaa näkyvästi ”logokilpailu”. Kilpailutyöt tulee nimetä kirjoittamalla työn nimi paperin takapuolelle. Kilpailutyöstä ei saa ilmetä tekijän nimeä. Tekijän tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite) tulee laittaa erilliseen pieneen kirjekuoreen, jonka päällä on logoehdotuksen nimi. Vain määräaikaan 14.5.2018 klo 15 mennessä toimitetut ehdotukset huomioidaan kilpailussa.