Kirkolliset ilmoitukset »

Kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 7
93400 Taivalkoski
p. 040 350 9047

HUOM! LANKAPUHELINNUMEROT
EIVÄT OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ.

avoinna:
ma klo 10–11.15, 11.45–17
ti–to klo 10–11.15, 11.45–14
pe suljettu

Uskon, toivon
ja rakkauden yhteisö

Taivalkosken seurakunta on tavallisten ihmisten, sinun, minun, meidän seurakunta. Tahdomme olla uskon, toivon ja rakkauden yhteisö, jossa on tilaa jokaisen olla, yksin ja yhdessä. Vaikka maailma muuttuu, kirkon perustehtävä ja sanoma pysyvät. Sen elämän ja toiminnan ytimessä ovat jäsenet, tavalliset kristityt.

Taivalkosken seurakunta kokoaa jäseniään jumalanpalveluksiin, tapahtumiin ja konsertteihin. Se tavoittaa viikoittain satoja lapsia, nuoria ja aikuisia kerhoissa, kuoroissa tai muussa toiminnassa.

Oman paikan seurakunnasta voi löytää niin säännöllisestä toiminnasta kuin satunnaisista tapahtumista. Seurakunnan toimintaa järjestävät yhdessä työntekijät ja seurakunnan jäsenet.

Ympäristömyönteisyys on yksi seurakuntamme perusarvoista. Taivalkosken seurakunta haluaa toimia ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Taivalkoskella on runsaat 4300 asukasta, joista seurakuntaan kuuluu yli 90 %. Taivalkoski on lasten ja nuorten kunta, sillä joka viides asukas on alle 18-vuotias.

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalien vaalikeskustelu seurakuntatalossa tiistaina 28.10. kello 17.00

Otetaan selvää valitsijayhdistysten ja ehdokkaiden taustoista ja tavoitteista. Käydään yhdessä reipasta ja avointa keskustelua seurakunnan tulevaisuudesta ja päätöksenteosta. Vaalikeskustelun juontavat kirkkoherra Tuomo Törmänen ja diakonissa Heidi Keränen. Vaalikeskustelussa myös seurakuntalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä valitsijayhdistysten edustajille.  

Ennakkoäänestys

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 27.10.–31.10.2014.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestys Taivalkosken seurakunnassa järjestetään seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 7 93400 Taivalkoski 27.–31.10.2014 kello 9.00–18.00

Oulun seudun ammattiopisto, osoite Jokijärventie 2 93400 Taivalkoski, 27.10.2014 kello 9.30–11.30

Taivalkosken lukio, osoite Opintie 3 93400 Taivalkoski, 27.10.2014 kello 12.00–14.00

Hutun koulu, osoite Jokijärventie 323 A 93540 Tyrövaara, 27.10.2014 kello 16.00–18.00

Halpa-Halli Juusolat Ky, osoite Kauppatie 12 93400 Taivalkoski, 28.10.2014 kello 14.30–18.00

Terveyskeskus, osoite Sairaalantie 8 A 93400 Taivalkoski, 29.10.2014 kello 9.30–10.30

Pienryhmäkoti Kaisla, osoite Kaakkurintie 93400 Taivalkoski, 29.10.2014 kello 11.00–12.00

Palvelukoti Kataja, osoite Lammentie 4 93400 Taivalkoski, 29.10.2014 kello 12.30–14.00

Palvelukoti Pihlaja, osoite Lammentie 1 93400 Taivalkoski, 29.10.2014 kello14.00–15.30

Jokijärven koulu, osoite Hilturannantie 2 A 93400 Taivalkoski, 29.10.2014 kello 16.00–18.00

Inkeen koulu, osoite Inkeentie 22 93470 Inkee, 29.10.2014 kello 16.00–18.00

Metsäkylän Kyläkauppa ja Baari, osoite Metsäkyläntie 317 93590 Vanhala, 30.10.2014 kello 9.00–11.00

K-Market Taivaltori, osoite Talonpojantie 1 93400 Taivalkoski, 30.10.2014 kello 14.30–18.00

Jurmun koulu asunto 3, osoite Jurmuntie 17 93420 Jurmu, 31.10.2014 kello 10.00–12.00

S-market Joki-Jussi, osoite Kauppatie 11 93400 Taivalkoski, 31.10.2014 kello 14.30–18.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 24.10.2014 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 350 9047.

Varsinainen vaalipäivä

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.11.2014. Taivalkosken seurakunnassa seurakuntavaaleilla valitaan kirkkovaltuustoon 15 jäsentä.

Seurakuntavaalit aloitetaan Taivalkosken kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 9.11.2014 kello 11.00.

Varsinaisena äänestyspäivänä voi äänestää ainoastaan oman seurakunnan äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalien vaalikone

Seurakuntavaalien vaalikone löytyy osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi. Vaalikoneella voi etsiä itselleen sopivaa ehdokasta ja tutustua ehdokkaiden näkemyksiin.

Seurakuntavaalin ehdokkaat

KRIST. PERUSARV. PSTA 2 KANANEN Raimo Yrittäjä
KRIST. PERUSARV. PSTA 3 KARJALAINEN Harri Opiskelija
KRIST. PERUSARV. PSTA 4 KERÄNEN Oiva Isännöitsijä
KRIST. PERUSARV. PSTA 5 KESTI Sari Kotiäiti
KRIST. PERUSARV. PSTA 6 KORTETJÄRVI Hannele Ravitsemispäällikkö
KRIST. PERUSARV. PSTA 7 SORONEN Minna Lähihoitaja
KRIST. PERUSARV. PSTA 8 TURPEINEN Julia Opiskelija
KRIST. PERUSARV. PSTA 9 TURPEINEN Tuomo Rikosylikonstaapeli
KRIST. PERUSARV. PSTA 10 VÄÄRÄNIEMI Tuulikki THM, röntgenhoitaja
KRIST. PERUSARV. PSTA 11 VÄÄTÄJÄ Marja Leena Eläkeläinen
         
MALTILLA TULEVAAN 12 VIRKKUNEN Juha Maaseutuyrittäjä
         
KOKO KANSAN KIRKKO 13 HIETALA Lauri Luokanopettaja
KOKO KANSAN KIRKKO 14 JAKKILA-
PARKKINEN
Tiina Fysioterapeutti
KOKO KANSAN KIRKKO 15 JURMU Anna Terveydenhoitaja/eläkeläinen
KOKO KANSAN KIRKKO 16 LEHTONIEMI Lauri Autonkuljettaja
KOKO KANSAN KIRKKO 17 LÄMSÄ Kerttu Lähihoitaja
KOKO KANSAN KIRKKO 18 PARKKILA Seija eläkeläinen
KOKO KANSAN KIRKKO 19 PYTTYNEN Martti Levyseppä-hitsaaja
KOKO KANSAN KIRKKO 20 VANHALA Kyllikki Myyjä/eläkeläinen
         
KESKUST. KIRKKOVÄKI 21 EKSYMÄ Kari Marketpäällikkö
KESKUST. KIRKKOVÄKI 22 HÖKKÄ Laila Metsäneuvoja
KESKUST. KIRKKOVÄKI 23 KANANEN Tuomas Kirvesmies
KESKUST. KIRKKOVÄKI 24 LOHILAHTI Pirjo Palveluneuvoja
KESKUST. KIRKKOVÄKI 25 MAJAVA Ulla Hortonomi, projektipäällikkö
KESKUST. KIRKKOVÄKI 26 RUUNU Lea Kauppias
KESKUST. KIRKKOVÄKI 27 TAIVALKOSKI Maria Rakennuspiirtäjä
KESKUST. KIRKKOVÄKI 28 TAIVALKOSKI Sirpa Erityisopettaja
KESKUST. KIRKKOVÄKI 29 UDD Kari Putkimies
KESKUST. KIRKKOVÄKI 30 UUSITALO Tuula FK, lehtori