KIRKKOHERRAN VIRKA ON LAITETTU HAETTAVAKSI        

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on laittanut Taivalkosken seurakunnan kirkkoherran viran hakuun 30.5.2024.

Hakuilmoituksen näet tästä:  https://kirkkorekrytointi.fi/recruitment/#/job/2407?lang=fi_FI&portal=rekryfi&ref=y8979vw5qigi 

 

Uutislistaukseen

Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kuvassa on väkijoukko

Kirkkolain mukaan seurakuntalaisilla on oikeus vaikuttaa oman kotiseurakuntansa päätöksentekoon muulloinkin kuin neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Lisäksi kirkkovaltuustolla on erityinen velvollisuus huolehtia seurakuntalaisten monipuolisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Jokaisella seurakuntalaiselle ja luottamushenkilöllä on yhtäläinen oikeus tehdä kotiseurakunnan toimintaa tai hallintoa koskevia aloitteita. Aloitteen avulla seurakunnan päätöksentekoon on mahdollista saada itselle merkityksellisiä asioita ja näkökulmia. Seurakunnan johtavat viranhaltijat valmistelevat aloitteet seurakunnan toimielinten päätettäväksi. Aloitteet käsitellään ilman turhia viivytyksiä.

Millainen on hyvä aloite? Aloitteiden olisi hyvä olla riittävän konkreettisia ja perusteltuja. Niiden tulisi luonnollisesti liittyä seurakunnan vallassa oleviin asioihin.

Viime vuosina seurakuntalaiset ovat tehneet aloitteita hyvin harvoin. Seurakuntalaisten aloitteet ovat toimiva mahdollisuus saada seurakuntalaisten ääni kuuluviin päätöksenteossa. Seurakunnan päätöksenteossa tahdomme huomioida aikaisempaa paremmin seurakuntalaisten näkemykset, toiveet ja odotukset.  

28.8.2023 15.00