Uutislistaukseen

Kuvassa on koronavirus

Koronavirus ja Taivalkosken seurakunnan toiminta 1.6.2020 lukien

3.6.2020 00.00

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut kuluneen kevään aikana monella tavalla seurakuntamme toimintaan. Kokoontumisrajoituksia aletaan purkaa hallitusti 1.6. alkaen. Taivalkosken seurakunta toimii hallituksen, aluehallintoviranomaisten ja piispojen antamien päätöksien ja suositusten mukaisesti.

Jumalanpalvelukset toimitetaan 1.6.2020 alkaen läsnä olevan seurakunnan kanssa. Taivalkosken seurakunnassa toimitetaan kesän aikana messu ja sanajumalanpalvelus lähtökohtaisesti vuoroviikoin. Jumalanpalveluksiin voi osallistua rajallinen määrä seurakuntalaisia. Osallistujien enimmäismäärä suhteutetaan 1–2 metrin turvavälein kirkkotilaan sopivaksi. Samat osallistujamäärärajoitukset koskevat muitakin kirkkotilassa järjestettäviä tilaisuuksia, kuten esimerkiksi kirkollisia toimituksia ja konsertteja. Taivalkosken kirkossa osallistujien enimmäismäärä on 50 henkilöä, siunauskappelissa 25 henkilöä ja seurakuntasalissa 50 henkilöä.

Kirkossa ja muissa seurakunnan tiloissa tulee olla siten, että vieressä olevaan jää välimatkaa yhdestä kahteen metriä. Luonnollisesti saman perheen jäsenet voivat istua vierekkäin. Tilaisuuden osallistujamäärä ei saa ylittää tilalle määriteltyä osallistujien enimmäismäärää.

On syytä huomioida, että seurakunnan tilaisuuksiin on sallittua osallistua ainoastaan terveenä. Riskiryhmiin kuuluvien tulee itse vastuullisesti harkita osallistumistaan seurakunnan tilaisuuksiin.  

Jumalanpalvelukset ovat toistaiseksi kuunneltavissa seurakunnan kotisivujen kautta nettikirkkolähetyksenä ja katsottavissa sekä suorana lähetyksenä että jälkikäteen Taivalkosken seurakunnan Facebook-sivuilla.

Siunaustilaisuus voidaan järjestää kirkossa, kappelissa tai suoraan haudalla. Kesäaikaan suositellaan siunaustilaisuuden järjestämistä suoraan haudalla erityisesti suuremman saattojoukon läsnä ollessa. Kastetilaisuus voidaan järjestää kirkossa, seurakuntasalissa tai kodissa. Jos kotona on pienet tilat tai kastejuhlan osallistujien määrä on suuri, suositellaan kastetilaisuuden järjestämistä seurakunnan tiloissa. Kirkollisissa toimituksissa tulee muistaa riittävät turvavälit ja hyvä käsihygienia.

Seurakuntien tilat ovat 1.6. alkaen käytettävissä kirkollisen toimituksen jälkeisiin seurakuntalaisten järjestämiin kaste-, hääjuhla ja muistotilaisuuksiin. Nämä tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia. Pappi ja kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen mahdollisuuksien mukaan pyydettäessä. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on seurakuntalaisilla. Valtioneuvoston linjauksen mukaan näitä tilaisuuksia koskee kaikissa tilanteissa 50 hengen enimmäisosallistujamäärä.

Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat seurakuntalaiset, jotka eivät rohkene osallistua terveyssyistä yhteiseen messuun, voivat pyytää pappia tai diakonissaa toimittamaan kodissaan yksityisen ehtoollisenvieton.

Kirkkojen ja muiden tilojen sisäänkäyntien yhteydessä on seurakuntalaisille tarkoitettu käsien desinfiointipiste. Seurakuntalaisia pyydetään desinfioimaan kädet ennen ja jälkeen tilaisuuden. Kirkkotilassa tulisi välttää ruuhkaa ehtoolliselle osallistuessa ja kirkosta poistuttaessa.

Ehtoollisen viettämisessä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja hygieniaa. Ehtoollinen otetaan vastaan seisten. Pappi asettuu sopivaan kohtaan kirkon kuoriosassa, ja seurakuntalaiset saapuvat ehtoolliselle rauhallisesti väljässä jonossa. Tarkemmat ohjeet ehtoollisenvietosta annetaan messussa ennen ehtoollisen nauttimista.

Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia kesän ajan puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Seurakuntalaiset voivat olla kaikissa kysymyksissä ja huolissa yhteydessä seurakunnan työntekijöihin.

Mikäli tautitilanne Taivalkoskella muuttuu pahemmaksi tai viranomaiset antavat uusia ohjeistuksia, seurakunnan toimintaa linjataan uudelleen. Korostan vastuullisuutta kaikessa seurakunnan toiminnassa. Yhteinen vastuumme on ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja suojella riskiryhmään kuuluvia. Rajoituksista ja poikkeusoloista huolimatta pyrimme huolehtimaan seurakuntaelämästä mahdollisimman laadukkaasti.    

Toivotan kaikille siunattua ja levollista kesän aikaa. Luotetaan Jumalaan ja pidetään huolta toinen toisestamme.

Taivalkoskella 1.6.2020,

 

Tuomo Törmänen

Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra