Tahdon!

Rakkautta kannattaa juhlia. Avioliitto on yhdessä elämistä, iloitsemista ja rakastamista – syvää sitoutumista toiseen ihmiseen. Kirkollisessa vihkimisessä liitolle pyydetään siunausta Jumalalta – liittoa kannattelevat ikuiset käsivarret.

Kirkollinen vihkiminen liittää ihmiset toisiinsa paitsi oikeuden niin myös Jumalan silmien edessä. Häissä pari lupautuu kunnioittamaan ja rakastamaan toisiaan hyvinä ja pahoina päivinä kuolemaan asti. Kristillisen uskomme mukaan avioliitto on Jumalan asettama miehen ja naisen välinen liitto.  Avioliitto on perheen perusta.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että sekä morsian että sulhanen ovat rippikoulun käyneitä ev.-lut. kirkon jäseniä tai toinen on rippikoulun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. Samaa sukupuolta olevien avioliitto on mahdollista solmia vain siviilivihkimisenä, mutta siihen liittyvä esteiden tutkinta voidaan tehdä myös seurakunnassa.

Naimisiin voi mennä joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Vihkiminen toimitetaan usein kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Kirkon ja hääpaikan varauksissa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, varsinkin jos suunnittelee häitä kesäaikaan. Vihkitoimituksesta voit sopia ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon (Linkki). Ennen vihkimistä on pyydettävä avioliittoesteiden tutkintaa joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta tai mistä tahansa maistraatista. Esteiden tutkinta-aika on 7 vrk, ja tästä saatu todistus on voimassa 4 kuukautta. Kirkkoherranvirastosta (linkki) saa tietoa myös seurakuntakeskuksen tiloista mahdollista hääjuhlan viettoa varten.

 

Muistilista vihkiparille kirkollista vihkimistä varten:

  • avioliiton esteiden tutkinta
  • vihkipaikan, papin ja kanttorin varaaminen
  • kaksi todistajaa
  • sormus/sormukset

 

 

 

Virsiehdotuksia hääparille

V 462

...

 

 

 

 

 

 

 

Kirkollinen vihkiminen on ilon juhla, jossa mies ja nainen sitoutuvat tukemaan toisiaan koko elämän ajaksi.

Häämarssi

 

Häämarsseista kannattaa sopia kanttorin kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Tässä muutamia ehdotuksia vihkimisen alku- ja loppumusiikiksi, eli häämarsseiksi:

 

Marko Hakanpään kotisivuilta

Eugene Gigout, Toccata

Erkki Melartin, Juhlamarssi Prinsessa Ruususesta

Felix Mendelssohn, Häämarssi

Toivo Kuula, Häämarssi

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku