Rippijuhlat

Rippijuhla eli konfirmaatio, jossa nuoresta tulee seurakunnan täysivaltainen jäsen. Konfirmaatio tapahtuu tavallisesti seurakunnan omassa kirkossa messun yhteydeydessä. Konfirmaatiossa on kysymys kastetun vahvistamisesta uskon tiellä. Rippikoulu päättyy juhlaan, konfirmaatioon. Konfirmaatio on juhlajumalanpalvelus, jossa rippikoululainen tunnustaa uskonsa julkisesti yhdessä muiden rippikoulun käyneiden, sekä seurakunnan kanssa.

Rippikoulu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia elämän tärkeitä kysymyksiä: suhdetta itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Rippikoulun käynti antaa oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen, oikeuden osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja oikeuden kummin tehtävään. 16 vuotta täytettyään voi äänestää seurakuntavaaleissa tai asettua itse ehdokkaaksi 18-vuotiaana. Kirkkoherranvaalissa saavat äänestää 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.

Rippikoulu Taivalkosken seurakunnassa

Kirkkoon kuulumattomuus ei ole este

Jos et kuulu kirkkoon, se ei ole este rippikoulun aloittamiselle. Jos olet kiinnostunut rippikoulusta, ota yhteys nuorisotyönohjaajaan tai kirkkoherranvirastoon.

Konfirmaatio on rippikoulun päätösjuhla, jossa nuori tunnustaa uskonsa yhdessä seurakunnan kanssa.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Konfirmaatio on osa ehtoollisjumalanpalvelusta eli messua. Konfirmaatiota vietetään joko sunnuntain messun yhteydessä tai omana erillisenä messunaan. Konfirmaatiomessu kestää yleensä 1-2 tuntia. Kirkot ovat konfirmaatiomessuissa usein hyvin täynnä, joten paikalla kannattaa olla ajoissa.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa