HAUTAUSTOIMEN MAKSUT

ARKKUHAUTAUS

hautausmaksu 250,00 €

hautausmaksu, ulkopaikkakuntalainen 400,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen) 150,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen), ulkopaikkakuntalainen 450,00 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta 6 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta, ulkopaikkakuntalainen 18 €

UURNAHAUTAUS

hautausmaksu 60,00 €

hautausmaksu, ulkopaikkakuntalainen 120,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen) 150,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen), ulkopaikkakuntalainen 450,00 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta 6 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta, ulkopaikkakuntalainen 18 €

seurakuntatalon / leirikeskuksen vuokra 100,00 €, (edellinen ilta + 15,00 €)

asiakas maksaa liinojen pesettämisen

 

UURNA-ALUEEN MAKSUT

Uurnapaikkamaksu 45 euroa, 135 euroa ulkopaikkakuntalainen

Uurnahaudan kaivu 60 euroa paikkakuntalainen, 120 euroa ulkopaikkakuntalainen

Muistolaatta asennettuna 95 euroa

 

Sanomakellojen soitto ja hautaussoitto ovat maksuttomia. 

 

Kirkkoon kuulumattomien siunaustilaisuudet

Mikäli kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaustilaisuus tapahtuu kirkossa tai kappelissa, peritään kirkon tai kappelin käytöstä erillinen käyttökorvaus, jonka suuruus on 300 €/tilaisuus. Kappelin kylmiön käyttömaksu on 60,00 €.

 

Sotaveteraaneille ja sotaleskille hautasijat ovat maksuttomia.

 

Seurakunta ei suorita hautakivien siirtoja eikä asennuksia, vaan hautaoikeudenhaltija sopii hautamuistomerkin ja mahdollisten reunakivien siirrosta ja paikalleen asentamisesta suoraan ao. urakoitsijan/yrittäjän kanssa.

Kynttilät lumen keskellä hautaristin edessä.
Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otetujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto

Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvoston

Hoitomaksu

- Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat

hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja ja rahaston

hallinnon aiheuttamat menot.

HINNASTO

kukkia kpl

 

1 hoitokausi

5 hoitokautta

10 hoitokautta

1 hautasija

1+2

45,00

235,00

487,00

2 hautasijaa

2+2

52,00

271,00

560,00

3 hautasijaa

3+3

57,00

298,00

616,00

4 hautasijaa

4+3

62,00

325,00

672,00

 

Esimerkki: Asiakkaat varaavat omaisen kuollessa neljä hautasijaa ja tekevät vainajalle

haudanhoitosopimuksen. Sopimus laskutetaan hinnaston mukaisesti neljästä hautasijasta.

 

Hoitosopimus

Sopimus haudan jättämisestä seurakunnan hoidettavaksi on tehtävä kirjallisesti.

Hoitosopimuksessa sovitaan :

a) hoitoajasta ja hoitomaksusta;

b) hoitoon kuuluvista tehtävistä;

c) seurakunnan oikeudesta suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia mutoksia;

d) seurakunnan oikeudesta laskea hoidon tasoa, jos maksettu hoitomaksu ei riitä sovitun

hoitotason ylläpitämiseksi;

e) muista mahdollisista sopimusehdoista.

Haudanhoitosopimus sisältää haudan peruskunnostuksen, haudan pinnan

nurmi- tai hiekkahoidon, kukkaistutuksen hoitoineen, kastelun, sekä 

hautakynttilän jouluksi.

 

Ylivoimainen este

Seurakunta ei vastaa vahingoista, jonka aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset

sääolosuhteet tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt.