Kaakkurivaaran hautausmaa

Kaakkurivaara

Kaakkurintie 29, 93400 Taivalkoski

Taivalkosken seurakunnan hautausmaa sijaitsee Kaakkurivaaralla. Luonnonkauniilta rinteeltä avautuu näkymä Taivalkosken kirkonkylälle. Rinteen reunalla sijaitsee siunauskappeli

 

 

Hautaustoimen maksut V. 2018

ARKKUHAUTAUS

hautausmaksu 150,00 €

hautausmaksu, ulkopaikkakuntalainen 300,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen) 100,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen), ulkopaikkakuntalainen 350,00 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta 4 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta, ulkopaikkakuntalainen 14 €

UURNAHAUTAUS

hautausmaksu 60,00 €

hautausmaksu, ulkopaikkakuntalainen 120,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen) 100,00 €

arkkuhautasija 25 v, (veteraanit ja sotalesket hautasija ilmainen), ulkopaikkakuntalainen 350,00 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta 4 €

hallintaoikeuden pidennys: € / vuosi/ hauta, ulkopaikkakuntalainen 14 €

seurakuntatalon / leirikeskuksen vuokra 100,00 €, (edellinen ilta + 15,00 €)

seurakuntatalon / leirikeskuksen vuokra, kirkkoon kuulumaton 200,00 €, (edellinen ilta + 15,00 €)

asiakas makssaa liinojen pesettämisen

 

Sanomakellojen soitto ja hautaussoitto ovat maksuttomia. 

 

Kirkkoon kuulumattomien siunaustilaisuudet

Mikäli kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaustilaisuus tapahtuu kirkossa tai kappelissa, peritään kirkon tai kappelin käytöstä erillinen käyttökorvaus, jonka suuruus on 100 €/tilaisuus. Kappelin kylmiön käyttömaksu 30,00 € 4 vrk, jonka jälkeen 10,00 € / päivä.

 

Sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen sekä sotaleskille hautasijat ovat maksuttomia.

 

Seurakunta ei suorita hautakivien siirtoja eikä asennuksia, vaan hautaoikeudenhaltija sopii hautamuistomerkin ja mahdollisten reunakivien siirrosta ja paikalleen asentamisesta suoraan ao. urakoitsijan/yrittäjän kanssa.

 

 

HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otetujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto

Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa kirkkoneuvoston

Hoitomaksu

- Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat

hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja ja rahaston

hallinnon aiheuttamat menot.

HINNASTO

kukkia kpl

 

1 hoitokausi

5 hoitokautta

10 hoitokautta

1 hautasija

1+2

45,00

235,00

487,00

2 hautasijaa

2+2

52,00

271,00

560,00

3 hautasijaa

3+3

57,00

298,00

616,00

4 hautasijaa

4+3

62,00

325,00

672,00

 

Esimerkki: Asiakkaat varaavat omaisen kuollessa neljä hautasijaa ja tekevät vainajalle

haudanhoitosopimuksen. Sopimus laskutetaan hinnaston mukaisesti neljästä hautasijasta.

 

Hoitosopimus

Sopimus haudan jättämisestä seurakunnan hoidettavaksi on tehtävä kirjallisesti.

Hoitosopimuksessa sovitaan :

a) hoitoajasta ja hoitomaksusta;

b) hoitoon kuuluvista tehtävistä;

c) seurakunnan oikeudesta suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia mutoksia;

d) seurakunnan oikeudesta laskea hoidon tasoa, jos maksettu hoitomaksu ei riitä sovitun

hoitotason ylläpitämiseksi;

e) muista mahdollisista sopimusehdoista.

Haudanhoitosopimus sisältää haudan peruskunnostuksen, haudan pinnan

nurmi- tai hiekkahoidon, kukkaistutuksen hoitoineen, kastelun, sekä 

hautakynttilän jouluksi.

 

Ylivoimainen este

Seurakunta ei vastaa vahingoista, jonka aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset

sääolosuhteet tai muut seurakunnasta riippumattomat syyt.

Pysäköinti
Vaativa pyörätuolireitti
Esteetön kulku

Sijainti kartalla