Kirkkovaltuusto

Taivalkosken seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2019 - 2022 valittu 15 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston jäsenet ovat seurakuntalaisten edustajia seurakunnan päätöksenteossa. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.

Taivalkosken seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet:

Pauna Sirpa, puheenjohtaja

Buller Osmo

Hietala Heli

Ihme Maaret

Jakkila-Parkkinen Tiina

Kananen Raimo

Karjalainen Harri, varapuheenjohtaja

Keränen Oiva

Majava Ulla

Paloniemi Markku

Ruunu Lea

Savolainen Ritva

Turpeinen Pekka

Tyni Seija

Virkkunen Juha

Kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkolain määräyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Taivalkosken seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii virassa oleva kirkkoherra ja varapuheenjohtaja on Ulla Majava. Kirkkoneuvoston jäseniä toimii Osmo Buller, Maaret Ihme, Tiina Jakkila-Parkkinen, Oiva Keränen ja Pekka Turpeinen.

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

• Johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa

• Valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

• Valvoo seurakunnan etua

YouTube-video

Muista äänestää seurakuntavaaleissa! Sillä tavoin vaikutat oman seurakuntasi hallintoon.