Uutislistaukseen

TIEDOTE KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN 21.3.2022 PÄÄTÖKSISTÄ

20220321 Kuva kirkkoneuvosto.jpg

Kuvass on kirkkoneuvoston jäsenet

Ukrainan avustaminen

Venäjä aloitti torstaina 24.2.2022 sodan Ukrainaa vastaan. Venäjän hyökkäys on tuomittu laajasti. Sotatoimet ovat aiheuttaneet suuren inhimillisen hädän Ukrainan kansan keskuudessa. Ruuasta, puhtaasta vedestä ja perustarvikkeista on pulaa. Avuntarve Ukrainassa tulee jatkumaan vielä pitkään.

Piispa Jukka Keskitalo ja Oulun hiippakunta ovat rohkaisseet Oulun hiippakunnan seurakuntia lahjoittamaan resurssiensa mukaisen rahasumman Ukrainan pakolaisten auttamiseen esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Kirkkoneuvosto päätti, että Taivalkosken seurakunta avustaa ukrainalaisia Kirkon Ulkomaanavun välityksellä 3347 eurolla eli yhdellä eurolla jokaista seurakunnan jäsentä kohden.

Taivalkosken seurakunnassa on kerätty alkuperäisestä kolehtisuunnitelmasta poiketen kirkkoherran päätöksellä kolehti ukrainalaisten hyväksi Kirkon Ulkomaanavun kautta sunnuntaina 6.3.2022. Kirkkoneuvosto päätti, että Taivalkosken kirkossa kerätään aikaisemmasta kolehtisuunnitelmasta poiketen kolehti ukrainalaisten auttamiseksi pitkäperjantaina 15.4.2022, sunnuntaina 1.5.2022 ja juhannuspäivänä 25.6.2022.  

Kirkon remontin arkkitehdin/pääsuunnittelijan valinta

Taivalkosken kirkko on valmistunut elokuussa 1933. Seurakunnan tavoitteena on toteuttaa vuoden 2023 aikana kirkkoon mittava remontti. Seurakunta pyysi tarjouksia Taivalkosken kirkon arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelijan tehtävistä tarjouspyynnöllä kahdeksalta arkkitehtitoimistolta. Tarjouksen suunnittelusta jätti kolme toimijaa. Kirkkoneuvosto valitsi Taivalkosken kirkon korjaus- ja muutostöiden arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n. Saaduista tarjouksista Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n tarjous oli halvin (38 500 €). Kirkon remontin pääsuunnittelija tulee toimimaan arkkitehti SAFA Kimmo Heikkilä.

Lisäksi kirkkoneuvosto nimesi kirkon remonttiin suunnittelutyöryhmän, jonka tehtävänä on edustaa seurakuntaa varsinaisten remonttisuunnitelmien tekemisessä. Tavoitteena on esittää suunnitelmaluonnokset kirkkovaltuustolle 30.11.2022 mennessä. Suunnittelutyöryhmään kuuluvat työntekijöistä kirkkoherra Tuomo Törmänen, talouspäällikkö Kari Jaakkola ja seurakuntamestari Eila Majava. Luottamushenkilöistä suunnittelutyöryhmään kuuluvat Ulla Majava (varalla Maaret Ihme), Tiina Jakkila-Parkkinen (Osmo Buller) ja Pekka Turpeinen (Oiva Keränen). Työryhmän koollekutsujana toimii talouspäällikkö.  

Vt. nuorisotyönohjaajan valinta

Nuorisotyönohjaajan viran hakuaika päättyi 11.3.2022. Hakuajan aikana kiinnostuksensa nuorisotyönohjaajan virkaan ilmaisi neljä hakijaa. Hakijoista kukaan ei täyttänyt viran muodollisia kelpoisuusehtoja. Nuorisotyönohjaajan viran vastuualueina ovat varhaisnuorisotyön, nuorisotyön ja rippikoulutyön kokonaisuus. Nuorisotyöntekijä osallistuu myös omalta osaltaan seurakunnan jumalanpalveluselämän toteuttamiseen. Hakijoista Hanna Pernun kokemus nuorisotyöstä oli pitkäaikaisin ja monipuolisin. Pernu on toiminut muun muassa Taivalkosken seurakunnassa nuorisotyönohjaajana vuosina 2015—2020.

Kirkkoneuvosto valitsi Hanna Pernun virkaa tekeväksi nuorisotyönohjaajaksi ajalle 1.7.2022—30.6.2023. Käytännössä Hanna Pernu tulee aloittamaan nuorisotyönohjaajan tehtävässä jo toukokuussa kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen noin 7000 euroa. Vuosikate oli ylijäämäinen noin 47 000 euroa. Kirkollisverotuottoja kertyi vuonna 2021 noin 680 000 euroa ja valtionrahoitusta seurakunta sai noin 78 000 euroa. Kirkkohallituksen myöntämää verotulojen täydennysavustusta seurakunta sai noin 35 000 euroa. Kirkollisveron tuotto nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 14 000 eurolla.

Merkittävimmät muutokset talousarvioon verrattuna tilinpäätöksessä olivat henkilöstökulujen ylittyminen 21 000 eurolla suunniteltuun verrattuna. Paula-myrskyn tuhojen korjaukseen seurakunta joutui käyttämään rahaa noin 17 000 euroa. Puunmyyntituloja seurakunta sai Paula-myrskyn seurauksena hautausmaan alueelta noin 6 500 euroa. Koronaviruksen vuoksi erilaisia osallistumismaksuja seurakunta sai noin 3 600 arvioitua vähemmän.  

Vuoden 2021 lopussa Taivalkosken seurakunnassa oli yhteensä 3 347 jäsentä. Jäsenmäärä laski vuoden 2021 aikana 33 jäsenellä, mikä oli selkeästi aikaisempia vuosia vähemmän positiivisen muuttoliikkeen vuoksi. Eri ikäluokista Taivalkosken seurakunnan jäsenistössä painottuvat ikäihmiset sekä lapset ja nuoret. Vuoden 2021 lopussa kaikista taivalkoskelaisista seurakunnan jäseniä oli 85,51 prosenttia. Koko Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon viime vuoden lopussa kuului 66,49 prosenttia suomalaisista. Taivalkoskella seurakunnan jäsenyyteen sitoutuminen on edelleen valtakunnallisesti poikkeuksellisen vahvaa. Vuoden 2021 aikana 5 taivalkoskelaista liittyi seurakunnan jäseneksi ja vastaavasti 31 jäsentä erosi seurakunnan jäsenyydestä. Kastettuja oli 26 ja kuolleita 55 viime vuoden aikana.

Toimintavuosi 2021 oli toinen peräkkäinen koronapandemian värittämä vuosi. Oikeastaan kaikessa seurakuntaelämässä täytyi huomioida valinnut koronatilanne. Ison osan vuotta koronatilanne esti tai vähintään häiritsi tavanomaisia kokoontumisia. Toisaalta koronapandemia hyvällä tavalla pakotti seurakuntaelämässä kokeilemaan uutta ja tekemään asioita uudella tavalla. Esimerkiksi hiljaisella viikolla kirkonmäellä toteutettu pääsiäisvaellus oli hyvä esimerkki uusista ja hyvin toimineista toimintatavoista.

Taivalkosken kirkkoon hankittiin huhtikuussa 2021 laadukkaat ja helppokäyttöiset striimauslaitteet. Hankinta mahdollisti kuvan ja äänen näkökulmasta laadukkaan striimaamisen. Etäyhteyksien monipuolinen hyödyntäminen toi seurakuntaelämään mukaan runsain joukoin uusia seurakuntalaisia. Etäyhteydet tekivät kirkon ”kynnyksestä” aikaisempaa matalamman.

Seuraavaksi tilintarkastaja suorittaa tilintarkastuksen ja antaa tilintarkastuksesta lausunnon seurakunnalle. Kirkkovaltuusto käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toukokuussa ja samalla myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 20.11.2022. Ennakkoäänestys on 8.—12.11.2022. Seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto toukokuun loppuun mennessä.

Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi esteellisyyden vuoksi toimia ehdokas tai ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi. Vaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja nimeää vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Käytännössä varajäseniä kannattaa nimetä selkeästi enemmän kuin vaalilautakunnassa on varsinaisia jäseniä.

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntavaalien kuulutukset ja ilmoitukset kuulutuksista julkaistaan Taivalkosken Sanomissa. Seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa neuvosto tulee keskustelemaan tarkemmin seurakuntavaalien viestintäsuunnitelmasta.  

Kaakkurivaaran hautausmaan uurna-alueen ja tyhjän sylin muistomerkin suunnitelmien hyväksyminen

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti maisema-arkkitehdin Ritva-Liisa Pihlajan laatimat suunnitelmat uurna-alueesta, uurna-alueen muistomerkeistä ja tyhjän sylin muistomerkistä. Suunnitelmat on tarkoitus toteuttaa Kaakkurivaaran hautausmaalla tulevan kesän aikana.

 

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa seurakunnan nettisivuilla.

 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomo Törmänen (puh. 040 848 0986).

 

Taivalkoskella 23.3.2022

Tuomo Törmänen

Kirkkoherra

24.3.2022 00.51