Uutislistaukseen

Uutisia kirkkoneuvoston kokouksesta 24.8.2022

Ennen varsinaista kirkkoneuvoston kokousta kirkkoneuvosto kiersi Kaakkurivaaran hautausmaalla ja keskusteli hautausmaahan liittyvistä kysymyksistä. Kirkkoneuvosto oli tyytyväinen uurnalehdon muistomerkkien ja tyhjän sylin muistomerkin rakentamisen tilanteeseen. Uurnalehto muistomerkkeineen ja tyhjän sylin muistomerkki otetaan käyttöön juhlahetkessä keskiviikkona 7.9.2022 klo 18.00.

Kirkkotekstiilityöryhmän nimeäminen

Kirkkoneuvosto nimesi kirkkotekstiilityöryhmän valmistelemaan kirkon uusien liturgisten tekstiilien hankkimista kirkon peruskorjauksen yhteydessä. Kirkkotekstiilityöryhmään nimettiin kirkkoherra Tuomo Törmänen, seurakuntamestari Eila Majava ja kirkkoneuvoston jäsen Tiina Jakkila-Parkkinen. Kirkon peruskorjauksen yhteydessä on tarpeellista hankkia kirkkoon uudet liturgiset tekstiilit. Taivalkosken kirkkoon ei ole missään vaiheessa kirkon historiaa hankittu yhtenäisiä eri väreissä olevia liturgisia tekstiilejä. Tavoitteena on hankkia Taivalkosken kirkkoon sellaiset kirkkotekstiilit, jotka seurakuntalaiset kokevat omakseen ja nimenomaan Taivalkosken kirkkoon sopiviksi.

Talous- ja toimintasuunnitelma 2023

Kirkkoneuvosto aloitti vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman valmistelun. Toimintavuoden 2023 toiminnallisiksi painopisteiksi kirkkoneuvosto päätti ”keskinäinen kunnioitus” ja ”monipuolinen viestintä”. Vuoden 2023 alussa aloittavat seurakunnan uudet luottamushenkilöt ja kevään 2023 aikana seurakunnalle on tarkoituksena laatia uusi strategia tai tulevaisuuden suuntaviivat. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto ei tässä vaiheessa päättänyt vuosien 2024 ja 2025 toiminnallisia painopisteitä. Seurakunta muodostuu erilaisista taustoista tulevista, eri tavalla ajattelevista ja eri tavalla uskoa sanoittavista seurakuntalaisista. Erilaisuudesta huolimatta monet asiat yhdistävät. Seurakunnassa tulee olla tilaa erilaisille mielipiteille ja tavoille elää uskoa todeksi. Tavoitteena on, että jokainen taivalkoskelainen voisi kokea seurakunnan omakseen ja hengelliseksi kodiksi. Ilman keskinäistä kunnioitusta ja aitoa halua ymmärtää toista tämä ei ole mahdollista. Seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa tulee rakentaa yhteyttä, mikä edellyttää keskinäistä kunnioitusta ja toisen arvostamista. Monipuolisen viestinnän merkitys seurakuntaelämässä kasvaa koko ajan. Viestinnän monipuolistaminen on seurakunnan kaikkien työmuotojen yhteinen tehtävä. Seurakunnassa tulee entisestään miettiä esimerkiksi eri viestintäkanavien käyttöä, viestin selkeää sanoittamista, seurakuntalaisten osallisuutta viestintään, viestinnän synnyttämiä tunteita ja viestinnän tavoitteita.       

Veroprosentti 2023

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että tämä vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi päätettäisiin 1,65 %. Kirkollisveroprosentti on ollut Taivalkoskella vuosien ajan 1,65 %. Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkollisveroprosentin kokouksessaan maanantaina 12.9.2022. Kirkkoneuvosto antoi seurakunnan työntekijöille ja johtokunnille ohjeet ja aikataulun vuoden 2023 talousarvion laadintaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että toimintamenojen osalta pidättäydytään talousarviovuoden 2022 tasolla.

Kirkon peruskorjaukseen liittyvät asiat

Kirkkoneuvosto käsitteli useita kirkon peruskorjaukseen liittyviä asioita. Kirkon peruskorjauksen lvi-suunnittelijaksi valittiin LVI-Ekoins Ky. Kirkon peruskorjauksen sähkösuunnittelun tarjousaikaa neuvosto jatkoi 5.9.2022 saakka. Kirkkoneuvosto linjasi, että kirkko on käytettävissä sunnuntaihan 11.6.2023 saakka eri tilaisuuksiin.

Lisätietoja:

Kirkkoherra Tuomo Törmänen 040 848 0986

25.8.2022 23.14