KIRKKOHERRAN VIRKA ON LAITETTU HAETTAVAKSI        

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on laittanut Taivalkosken seurakunnan kirkkoherran viran hakuun 30.5.2024.

Hakuilmoituksen näet tästä:  https://kirkkorekrytointi.fi/recruitment/#/job/2407?lang=fi_FI&portal=rekryfi&ref=y8979vw5qigi 

 

Uutislistaukseen

Kuulutus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä

Karuselli_1_435x435 toinen.jpg

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä S-Market Jokijussin tilassa kello 9.00–18.00 osoitteessa Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Terveyskeskus, osoite Sairaalantie 8 A 93400 Taivalkoski, 10.11.2022 kello 9.00–10.30

Palvelukoti Kataja, osoite Lammentie 4 93400 Taivalkoski, 10.11.2022 kello 11.00–13.00

Palvelukoti Pihlaja, osoite Lammentie 1 93400 Taivalkoski, 10.11.2022 kello 13.30–15.00

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 9.00–16.00. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 350 9047.

Taivalkosken seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.–12.11.2022, osoite on Kirkkotie 7, 93400 Taivalkoski.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.taivalkoskenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Taivalkoskella 16.9.2022

Taivalkosken seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Varapuheenjohtaja Tuomo Turpeinen

24.10.2022 09.00