Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto kokoontui valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen ja teki henkilövalintoja

20230110 Kuva luottamushenkilöistä.jpg

Kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 10.1.2023 täysilukuisena. Valtuustokauden ensimmäinen kokous keskittyi henkilövalintoihin. Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Osmo Buller ja varapuheenjohtajaksi Harri Karjalainen. Kirkkovaltuuston puheenjohtajiston toimikausi kestää vuodet 2023 ja 2024.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Majava (Hannu Ervasti) ja jäseniksi Kaija Tauriainen (Tiina Jakkila-Parkkinen), Risto Hilla (Juha Majava), Matti Kivelä (Susanna Käsmä), Anna-Elina Jaakkola (Aira Tauriainen) ja Arto Lohi (Oiva Keränen). Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Tuomo Törmänen. Kaikki kirkkoneuvosto jäsenet vaihtuivat varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta. Huomionarvoista on lisäksi, että kaikki varsinaiset jäsenet ovat ensimmäisen kauden valtuutettuja. Nyt valitun kirkkoneuvoston toimikausi kestää vuodet 2023 ja 2024.

Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien toimittamisesta huolehtivaan vaalilautakuntaan valittiin valtuustokaudeksi jäseniksi Matti Kivelä (Ulla Majava), Kauko Kumpumäki (Ritva Savolainen) ja Anna-Elina Jaakkola (Arto Lohi).

Yleisen seurakuntatyön johtokuntaan valittiin vuosiksi 2023–2026 puheenjohtajaksi Susanna Käsmä (Laila Hökkä) sekä jäseniksi Ritva Savolainen (Heli Hietala), Kauko Kumpumäki (Lauri Lehtoniemi), Oiva Keränen (Turo Vääräniemi) ja Raimo Kananen (Sirpa Luokkanen).

Kasvatustyön johtokuntaan valittiin vuosiksi 2023–2026 puheenjohtajaksi Aira Tauriainen (Raimo Kananen) sekä jäseniksi Sirpa Jaatinen (Merja Luukkonen), Hannu Ervasti (Tuomo Polojärvi), Henna Keskitalo (Kerttu Lämsä), Juha Majava (Markus Pyttynen).

Diakoniatyön johtokuntaan valittiin vuosiksi 2023–2026 puheenjohtajaksi Heli Hietala (Kerttu Lämsä) sekä jäseniksi Lauri Lehtoniemi (Kauko Kumpumäki), Turo Vääräniemi (Arto Lohi), Sirpa Luokkanen (Anna-Elina Jaakkola) ja Laila Hökkä (Merja Väinämö).

Varsinaisen kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen luottamushenkilöt ja työntekijät keskustelivat iltakoulussa laajasti ja hyvässä hengessä seurakunnan ajankohtaisesti asioista ja tulevasta valtuustokaudesta.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Tuomo Törmänen (puh. 040 848 0986).

11.1.2023 00.37