Uutislistaukseen

Tiedote kirkkoneuvoston kokouksen 12.6. päätöksistä

Kuvassa on Sanna.

Kirkkoneuvosto vakinaisti lastenohjaaja Sanna Lahtisen (ent. Lukkari) 13.5.2023 lukien. Sanna Lahtinen on toiminut Taivalkosken seurakunnassa määräaikaisena lastenohjaajana 31.5.2021 lukien. Sanna Lahtinen on toiminut lastenohjaajan työssä esimerkillisellä tavalla. Lisäksi Lahtisen työpanos muussa seurakuntatyössä kuin lapsityössä on ollut merkittävä. Vaikka alle kouluikäisten lasten määrä on viime vuosien aikana vähentynyt, työvoiman tarve lapsi- ja perhetyössä ei ole vähentynyt. Lastenohjaajan vakinaistamisella ja lapsityön tilanteen vakauttamiselle on positiiviset vaikutukset lasten ja lapsiperheiden toimintaan seurakunnassa.

Kirkkoneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 22.5.2023 kanttori Marjukka Simunalle virkavapautta Taivalkosken seurakunnan kanttorin virasta ajalle 18.9.2023-28.7.2024. Kanttorin viransijaisuus oli julkisesti haettavissa ja hakuaika päättyi 9.6.2023. Määräaikaan mennessä viransijausuutta haki ainoastaan kanttori Anni Pesälä. Kirkkoneuvosto valitsi Anni Pesälän Taivalkosken seurakunnan vs. kanttoriksi ajalle 18.9.2023-28.7.2024. Anni Pesälä on toiminut Taivalkosken seurakunnan viransijaisena kanttorina syyskuusta 2022 lukien.

Kirkkoneuvosto hyväksyi puukaupat UPM-Kymmene Oyj:n kanssa. Puukaupan arvo on noin 207 000 euroa. Pesiölän tilalla tullaan tekemään avohakkuita 11,5 ha, ensiharvennusta 39,6 ha ja muuta harvennusta 45,3 ha. Puunmyynnistä saaduilla tuloilla rahoitetaan kirkon remonttia.

Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion toteuman (31.5.2023 saakka) ja antoi sen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkollisverojen kertymä toukokuun lopussa oli 6,30 prosenttia suurempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lisäksi kirkkoneuvosto käsitteli rutiiniluontoisia asioita.

Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa seurakunnan kotisivuilla.

Tuomo Törmänen
Tuomo Törmänen
kirkkoherra 31.5.2024 saakka (lomalla 31.5.2024 saakka)

19.6.2023 02.42