Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 5.2.2020

11.2.2020 14.12

Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvosto on irtisanonut Jokijärven leirikeskuksen emännän virkasuhteesta tuotannollisin ja osin taloudellisin perustein 6.2.2020 lukien. Jokijärven leirikeskus myytiin kirkkovaltuuston päätöksen, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon ja Kirkkohallituksen vahvistuksen jälkeen 12.12.2019 Kim Luukkoselle.

Ennen virkasuhteen irtisanomista käytiin Tuta -menettely, jossa päästiin yhteisymmärrykseen, että kirkkoneuvoston asettama Tuta -menettelyn tavoite leirikeskuksen emännän viran lakkauttamisesta on perusteltu ja se johtanee leirikeskuksen emännän virkasuhteen irtisanomiseen. Talouspäällikkö Kari Jaakkola valtuutettiin valmistelemaan kirkkovaltuustolle Jokijärven leirikeskuksen emännän viran lakkauttaminen.

 

Vakituista seurakuntapastorin osa-aikaista (80 %) virkaa olivat hakeneet Pasi Haikonen, Hannu Kovalainen, Sonja Muje, Iiro Pyrhönen, Severi Sutinen ja Kirsi Tapiola. Tuomiokapituli pyysi Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvostoa antamaan perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella kiinnostuksensa Taivalkosken seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ilmaisseista.  Seurakuntaa pyydettiin asettamaan lausunnossa 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään. Haastatteluun 3.2.2020 kutsuttiin hakijoista Pasi Haikonen, Hannu Kovalainen ja Kirsi Tapiola. Kirkkoneuvosto asetti heistä TM Hannu Kovalaisen ensimmäiselle sijalle seurakuntapastorin virkaan ja päätti kutsua hänet Taivalkosken seurakuntateologin määräaikaiseen (80 %) tehtävään ajalle 1.3.-7.6.2020. Tuomiokapituli päättää pappisvirkaan vihittävistä kevään kuluessa.

 

Avoimena olleeseen kanttorin viransijaisuuteen olivat hakeneet Eero Hoikkala ja Sauli Vaitiniemi. Kirkkoneuvosto valitsi viransijaisuuteen dc. Sauli Vaitiniemen ajalle 1.3.2020 – 4.1.2021.

 

Seurakunnan hallinnon kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa ja valmistelemansa hallinnon vuosikellon kirkkoneuvostolle. Viranhaltijoille annettiin tehtäväksi huomioida hallinnon kehittämistyöryhmän esitykset liittyen ohjesääntöjen uudistamiseen, johtokuntatyöskentelyn osallistavuuteen sekä hallinnon ja työntekijöiden yhteisiin iltakouluihin.