Hallinnon pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on taloustoimistossa 14 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. Pöytäkirjat julkaistaan verkossa enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kirkkovaltuuston alkuperäisten pöytäkirjojen nähtävilläolo on taloustoimistossa 30 päivää pöytäkirjan tarkastamisesta alkaen. Pöytäkirjat julkaistaan verkossa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Käsiteltävät asiat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, mutta pöytäkirjoihin tehdään ne poistot, joita salassapito- ja henkilötietolain arkaluontoisia tietoja koskevat säädökset edellyttävät.

Liitteitä ei julkaista verkossa. Lisätietoja talouspäällikkö Kari Jaakkolalta p. 040 3532 769.

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat:

Kirkkoneuvosto 2019 01

Kirkkoneuvosto 2019 02

Kirkkoneuvosto 2019 03

Kirkkoneuvosto 2019 04

Kirkkoneuvosto 2019 05

Kirkkoneuvosto 2019 06

Kirkkoneuvosto 2019 07

Kirkkoneuvosto 2019 08

Kirkkoneuvosto 2019 09

Kirkkoneuvosto 2019 10

Kirkkoneuvosto 2020 01

Kirkkoneuvosto 2020 02

Kirkkoneuvosto 2020 03